Vad är en plattformshiss?

En plattformshiss är en typ av hiss som är utformad för att transportera personer med funktionsnedsättningar, rullstolar eller andra tunga objekt mellan olika våningar i en byggnad. Denna hissvariant är särskilt utformad för att vara rymlig och stabil nog att rymma både personer och rullstolar eller andra hjälpmedel. Genom att erbjuda tillgänglighet för alla, spelar plattformshissar en viktig roll för att skapa en mer inkluderande och tillgänglig miljö.

Hur fungerar en plattformshiss?

En plattformshiss består av en plattform som rör sig vertikalt längs en vägg eller en trappa med hjälp av en hissmotor och ett system av kablar eller hydraulik. För att använda en plattformshiss behöver användaren köra sin rullstol eller gå in på plattformen när den är på samma nivå som golvet. Därefter aktiverar användaren kontroller för att starta hissen. Plattformen förflyttas sedan uppåt eller nedåt till önskad våning. När hissen når rätt nivå, stannar den och låter användaren enkelt röra sig av eller på plattformen.

Elektrisk eller hydraulisk plattformshiss

Plattformshissar kan vara antingen elektriska eller hydrauliska, och deras konstruktion kan variera beroende på byggnadens behov och layout. Dessa hissar erbjuder inte bara en säker och bekväm transport för personer med funktionsnedsättningar utan är också en praktisk lösning för att möjliggöra tillgänglighet i olika offentliga och privata byggnader.