Vikten av ledarskapsutbildning eller UGL-utbildning

Satt i ett kundmöte idag där diskussionen kom upp om huruvida man som chef har nytta av att konstant utbilda sig vid sidan om sitt yrke. Vi var rörande överens om att om personer i ledande ställning typ chefer eller ledare i allmänhet skulle kunna göra stor nytta av att gå en UGL-utbildning eller en ren ledarskapsutbildning. Det för att göra nytta för hela gruppen som de leder och basar över. Låt säga att man har en grupp om 20 personer där chefen är oduglig på att leda sin grupp mot uppsatta mål. Jag tror på 80/20-regeln om att 20% gör 80% av arbetet och samma 20% står för 80% av intäkterna normalt sett. I detta räkneexempel skulle alltså 4 personer stå för merparten av lönsamheten om inga insatser görs i gruppen.

Låter man då sin chef gå på en UGL-utbildning och få tips om hur man kan driva dels de 4 bästa men även de övriga 16 i gruppen framåt, så skulle företaget de arbetar för öka markant i prestation och högst troligt överträffa de högt satta målsättningarna för gruppen. Låt säga att gruppen har en budget om 1 miljon per anställd så ska de nå 20 miljoner tillsammans. Det räcker alltså att öka prestationen  med 0,08% för alla 20 för att tjäna in de ca 20 000 kr som dessa ledarskapsutbildningar kostar. I alla fall om man jämför med prissättningen på hemsidan uglpoolen.se.